På Lilla Nacka pågår olika aktiviteter och lektioner kring Hållbar utveckling. Vi samtalar om klimatförändringar och visar på goda exempel och lösningar. Vi deltar gärna, med barnen, på barnens nivå. I maj deltar vi på ”skräpplockardagarna” och vi deltar i ”plastexperimentet” tillsammans med forskare. Besöker våtmarker, testar framtidens mat, skriver till makthavare. Insamling till Ukraina. Tar del av nyheter och utveckling. Studerar, informerar och agerar. #stockholm50 #agenda2030 #platsexperimentet #hållsverigerent #naturvårdsverket #globalamålen #skräpplockardagarna #godaförebilder #framtidensröster #såvilda #biologiskmångfald #göteborgsbotaniskaträdgård