Lärande på många olika sätt och med många olika redskap.