Samarbete med Dramaten. Eleverna skriver monologer med hjälp av dramapedagog Sara Berg från teatern, som sedan läses upp av skådespelare från Dramaten. Denna gång fick vi uppläsning av skådespelarna @DavidBook och @LenaEndre. Fantastisk projekt! Tack Tack Tack Dramaten! Nacka Värmdö Posten var på plats och fotograferade.