Konstruera och skapa

Våra yngsta elever arbetar med kursen ”konstruera och skapa”.