Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete pågår i vardagen på Lilla Nacka. Varje år genomförs också olika aktiviteter för att belysa klimatfrågorna. Vi tror på att vara goda förebilder och leva som vi lär.

 

Hållbarhetsarbete innebär för oss:

• att vi är rädda om varandra

• att vi tar hand om material och omgivning

• att vi har en hälsosam miljö

• att vi respekterar djur och natur

 

Agenda 2030

FN:s globala hållbarhetsmål är en inspirationskälla och något vi arbetar utifrån med barnen och med oss själva.

 

 

Testet

Varje år gör våra pedagoger Gapminders test för att få en korrekt faktabaserad världsbild. Värdefullt och viktigt när man arbetar och samtalar med barn. Stiftelsen Gapminder arbetar i Hans Roslings anda.

Länk till Gapminder Test…