Några av våra projekt

Lilla Nacka Skola startade projektet Lilla Nacka Glassfabrik hösten 2018.

Elever (grundskola och gymnasium), lärare och pedagoger arbetar tillsammans med projektet. Av entreprenörer lär vi hur man startar och driver företag och vi lär av duktiga hantverkare hur man gör glass. I Läroplanen står det att skolan ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Barnen ska lära sig om arbetsmarknadens och arbetslivets villkor, om arbetsmiljö och arbetsrätt. Vi ska tala om utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle.

Därför startade vi projektet Lilla Nacka Glassfabrik. I projektet får barnen lära sig om företagsekonomi, om kundservice, om en kocks arbetsuppgifter, om lagar och regler i samhället kring livsmedel och syftet med dessa, om miljöinspektörens och brandinspektörens yrke och roll, om råvaror, om tillsatser, om ekologi, om prissättning, om märkning av en livsmedelsprodukt som säljs. Barnen utvecklar läsning och skrift- och talspråk. De lär sig vikten av att ha tålamod och noggrannhet i sitt arbete. De använder matematik i vardagen och tränar sig i att ta ansvar. De löser problem och hanterar olika situationer som kan uppstå i en liten fabrik samt butik.

Många ämnen samverkar i projektet, svenska, matematik, bild, hemkunskap och SO-ämnena.

Vi tror på att få lära genom att arbeta med något man gillar. Att på så sätt ta sig mot kunskapskraven i de olika skolämnena. Att vara en grundskola som kan erbjuda arbetslivserfarenhet är vi stolta över. Här får man arbeta både som tillverkare av mat och som försäljare i butik och på café. På riktigt. Men det bästa av allt är kanske vi bidrar till att barnens självförtroende och självkänsla växer.

Var kommer citronerna ifrån?
Kreativt experimenterande, utforskande och lärande om kretslopp.

Troll och trollsländor.
Myter och sagor och naturvetenskap i samspel. Utveckling av språkliga förmågor, matematiska och naturvetenskapliga. Konstnärligt skapande. Fakta om svensk historia.

Olympiska spel
Samhällskunskap, geografi, engelska och idrott i projektet som följde ett OS.

 

Demokrati eller diktatur
Vad är skillnaden? Arbete med svenska riksdagsvalet.

Framtidsstaden
Elever samverkar med Nacka kommuns arkitekter, projektledare och förnyelseenhet. Hur ska det framtida gymnasiet se ut som ska byggas i kommunen? Hur ska man tänka när man bygger en framtida plats för lärande? Redovisning för kommunfullmäktige, för politiker och tjänstemän.