Learning zone

Vårt arbetssätt är aktivitetsbaserat och lärmiljöerna är utformade därefter. När vi skapar våra miljöer för barnens trivsel, lärande och utveckling påverkas vi av aktuell forskning och kunskap om lärande. Klassrummen är borta. Förskola och grundskola har samma tänk.

Vi har sk “learning zones” något som beskrivs på European Schoolnets sida “Future Classroom Lab”. De betyder att det finns olika undervisningsmiljöer (develop, exchange, investigate, present, interact, create) Inredning syftar och stimulerar till olika slags lärande. Miljöerna erbjuder olika vägar till kunskap och har framtidens arbetsliv i sikte.

Utomhus finns en gård som vi har designat och inrett, se här ovan. Här finns olika zoner, för rörelse, lek och sport, för socialt samspel, kommunikation, för att lära om djur och natur. Det finns en bollplan med konstgräs, det finns odlingslådor, det finns plats för experiment och konstruktion och teknik. Ibland dukar och äter vi utomhus.

Gården används i vår undervisning. I vår lilla skog uppe på berget bygger vi kojor, leker, plockar blommor och bark och utforskar om djur och natur. På gångavstånd har andra lekparker vi använder i vår vardag. Vi “hänger inte” på gården i fem år. Vi har tre naturreservat på gångavstånd Nyckelviken, Långsjön och Skuruparken.