FÖRÄLDRARRÅDET

Vi har ett gemensamt föräldraråd för förskola och grundskola

Föräldrarådet har följande funktion:

• Feedback för utveckling av verksamheten.
• Fungera som referensgrupp inför beslut.
• Arrangera och initiera kurser, workshops och föreläsningar för föräldrar.
• Starta projektgrupper inför olika engagemang och aktiviteter t ex gemensam skidresa (planeras januari 2019), barndisco, loppis för välgörande ändamål.

Föräldrarådet har följande form:

• Vi eftersträvar att ha representanter från alla grupper/alla åldrar.
• Representanter i föräldrarådet kan variera över tid, man får vara med så länge man vill och kan.
• Föräldrarådet träffas en gång per termin, men också om behov uppstår däremellan.
• Föräldrarådet
är öppet för alla föräldrar, varmt välkomna!

Du kontaktar föräldrarådet genom att maila till