Om oss

Framtidens lärande

Lilla Nacka Förskola och Skola är en verksamhet som rimmar med vår samtid och tar sikte på framtiden.

Förskolan grundades av två lärare år 2013 och tre år senare startade grundskolan. Vi drivs av att skapa en verksamhet som är uppdaterad och ger barnen de bästa förutsättningar för ett bra liv. 

Lilla Nacka Skola har hög måluppfyllelse och goda resultat. Alla elever klarar de nationella proven och mer därtill. Kommunens enkät gjord 2019 visar på  100% trygga barn. 

Verksamheten har ett tydligt och stabilt ledarskap. Ansvariga för Lilla Nackas verksamhet är Angelica Brattlöf Perez, rektor och Mika Nyström, skolchef tillika grundare. Båda är utbildade pedagoger, med lång erfarenhet av branschen och båda arbetar som lärare på heltid.

Vi vet är att under barnens skoltid kommer digitalisering och automatisering förändra vardagen och arbetslivet till oigenkännlighet för oss alla. I den globala tankeekonomin kommer samhällets utveckling än mer än idag bero av människors kreativitet och lärande.

Vi vet att arbetsplatserna barnen kommer att möta innebär nya arbetssätt och metoder.  Problemlösning, samverkan och kommunikation mellan medarbetare digitaliseras. Gränslöst arbete och enorma informationsmängder är vad de kommer att få hantera. Utvecklingen har aldrig gått så snabbt som nu.

Vi eftersträvar att vara en ”kreffektiv” organisation, Lilla Nacka anstränger sig för att arbeta både kreativt och effektivt. Vi är mobila, vi fokuserar på små team och har såväl spontana som planerade möten. Vi praktiserar ett aktivitetsbaserat arbetssätt som våra lärmiljöer skapas utifrån.

 Vi gillar utveckling och räds inte förändring. Vi vågar se framtiden. Barnens bästa kommer alltid först och de ekonomiska resurserna används till barnens utbildning.

 

Välkomna att vara med oss och barnen på vår gemensamma resa mot framtiden.

 

Kika in i Lilla Nacka