FÖRSKOLAN

Trygghet och kärlek är grunden för inlärning och utveckling

I barngrupperna för de yngsta är det ungefär tio barn. Alla barn har sin grupptillhörighet och sitt grupprum. För de äldre barnen är gruppstorleken ungefär femton barn per grupp. Ett gott samarbete finns mellan de olika grupperna. Något som är betydelsefullt för barnens trygghet.

På Lilla Nacka Förskola är det viktigt att barnens röster blir hörda. Vi utformar våra veckoplaneringar efter barnens intresse, behov och önskemål. Även om man inte kan prata så bra, så kan man uttrycka vad man känner och vill. Vi anstränger oss för att ta hänsyn till varje barn.

Rutinerna håller samman barnens dagar. Stor flexibilitet finns för anpassning till det enskilda barnet och till respektive grupp. Dagarna på förskolan innehåller aktiviteter/undervisning både ute och inne, varvat med små samlingar. En del av vårt arbete med barnen sker i projektform, alltid utifrån läroplanens mål inom de olika områdena (språk, rörelse, naturvetenskap, teknik, matematik, skapande). Kreativitet har stor plats i allt vi gör med barnen. Vi arbetar med barnens digitala kompetens enligt läroplanens intentioner.

Utflykter är ofta förekommande på Lilla Nacka. Det är ett sätt för oss att arbeta mot läroplanens mål. Utflykterna berikar barnens lärande och sammansvetsar. Allt man delar förenar. Lilla Nacka står för alla matsäckar och kostnader i samband med utflykterna. Exempel på utflykter/studiebesök vi genomfört under åren är – Stockholms olika museum och dess verkstäder, Junibacken, teatrar, biografer, parklekar, Skansen, bibliotek, sporthallar, klätterverkstad, friidrottsarena, simhallar, båtutflykter, Siggesta Gård, Björkviks Havsbad och till våra kockar.

Inskolningar sker året om och som förälder bestämmer man tillsammans med Lilla Nacka när barnet ska börja på förskolan. Vi har ett nära samarbete med våra föräldrar.

 

Våra öppettider är kl 6.30 till 17.30.

 

Lokalerna inomhus är rymliga, fräscha och ljusa. Modernt inredda.

Utomhus finns gården. Både utomhus och inomhus har vi zoner som syftar till att stimulera barnens lek, lärande och utveckling.

Det finns miljöer för rörelse, skapande, kommunikation och utforskande. På gården finns cyklar, stor sandlåda, bollplan med konstgräs, odlingslådor, lekstugor, gunga, rutschkana och klätterkulle. Här experimenteras och konstrueras.

I vår lilla skog bygger vi kojor, klättrar, leker, plockar blommor och utforskar om djur och natur. På gångavstånd finns flera lekparker som vi använder i vår vardag. Vi “hänger inte” på gården i fem år. Tre fina naturreservat omger oss Nyckelviken, Långsjön och Skuruparken. Vi har hav och sjö inpå knuten.

 

 

 

 

Unikt för Lilla Nacka Förskola

Vår förskola och grundskola arbetar på liknande sätt. Ofta följer pedagoger från förskolan med barnen till grundskolan. Att gå från förskola till grundskola är ingen stor förändring för barnen hos oss och det behövs inte någon ny inskolning. Barnen känner redan “sin skola”. Arbetssätten är desamma, endast läroplanens mål ändras. Idag arbetar vi som en tioårig grundskola, något som förväntas genomföras kommande år. Det innebär att när barnen börjar förskoleklass arbetar vi direkt mot grundskolans mål för åk 1-3 och har lågstadielärare på plats som följer barnen de fyra första skolåren.

Läroplan förskola